Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterin nimi
Turun Osuuskauppa / TOK Seurabonus

2. Rekisterinpitäjä
Turun Osuuskauppa Asiakasomistajapalvelut
PL 1240
00088 S-RYHMÄ
Puhelin: 010 764 4000
Rekisteriasioista vastaava: Terhi Järvi

3. Rekisterin pitämisen peruste
TOK Seurabonuksen piiriin ilmoittautuvat perheet

4. Henkilörekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on hallinnoida luonnollisten henkilöiden ilmoittautumista mukaan TOK Seurabonuksen piiriin. Tiedot tallennetaan S-ryhmän bonusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakasomistajien henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään TOK Seurabonuksen piiriin ilmoittautuneiden asiakasomistajista seuraavia tietoja:

Junioriurheilijan tiedot: Seura, laji, junioriurheilijan nimi, junioriurheilijan syntymäaika

TOK:n asiakasomistajajärjestelmässä olevan pääjäsenen tiedot:
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelin, sähköposti, Turun Osuuskaupan jäsennumero, seuran johdossa työskentelevän tehtävä.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakasomistajan tekemästä TOK Seurabonus-lomake (sähköisesti täytetty tai paperilomake) ilmoituksesta. S-Etukorttiin liittyvät tiedot saadaan S-ryhmän bonusjärjestelmästä. Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisesti tallennetut tiedot: Hakemukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla Turun Osuuskaupan työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Ainoastaan määrätyillä S-ryhmän ja S-ryhmän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa S-ryhmän ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaiden yhteystietoja voidaan lain sallimissa rajoissa luovuttaa yritykselle, joka toimittaa TOK Seurabonuksen sähköisen lomakkeen, tarkoituksena lomakkeen tai asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvien kyselyiden lähettäminen. Muille S-ryhmän ulkopuolisille tahoille tietoja ei luovuteta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys S-ryhmän asiakaspalvelupisteeseen. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys

Turun Osuuskauppa Asiakasomistajapalvelut / TOK Seurabonus
PL 1240
00088 S-RYHMÄ

 

Päivitetty 1/2012

Turun Osuuskauppa  
Osoite:  PL 1240, 00088 S-ryhmä 
Y-tunnus:  0142122-9
Palaute: turun.osuuskauppa@sok.fi